Skip to content

PROGRAMLARIMIZ

Her öğrencimize özgü, alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programlarımız

slider-5

Dil-Konuşma Eğitimi

İletişim, insan etkileşiminin temelidir. Dil ise, bu etkileşimin sağlanmasında araç görevi görür. Yeni doğan döneminden itibaren ağlama, mırıldanma şeklinde başlayan dil gelişimi, çocuğun sesleri duyması ve taklit etmesiyle devam eder ve kişiyi yaşam boyu etkiler. Bu alandaki yetersizlikler çocuklarda, dil bilgisi öğelerini anlayamamasına, sözcük dağarcığının zayıf olmasına, basit yönergeleri yerine getirememesine ve konuşmasının gecikmesine kadar ilerler. Kurumumuzda konuşma becerisi için ön koşul olan dikkat, ortak ilgi, isme yönelme, sıra alma ve temel taklit becerileri çalışılmaktadır. Ayrıca, alıcı dil, ifade edici dil, söz dizimi, artikülasyon, iletişimi başlatma, sürdürme ve bitirme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Müzik, Dans ve Drama

Dans, bir müzik ritmine bağlı olarak vücudu estetik bir biçimde hareket ettirmektir. Dans ve müziğin uzun yıllardan beri motivasyonel, fiziksel ve psikolojik etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunlarla birlikte drama bir olayı canlandırırken rol oynama, hayal kurma, rahatlama, iletişim ve etkileşim beden dilini kullanma becerilerini kazandırmasıyla eğitim ve öğretimi destekler. Çocukların bu tarz aktivitelerde bulunması sorumluluk alma ,kurallara uyma, uyumlu davranış gösterme, pozitif ilişkiler kurabilmesinde; aktif yaşam biçimi, sağlıklı bilinç kazandırabilme, ayrıca kişisel değerlerini pozitif yönde geliştirmede önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu tarz grupsal aktivitelerimizle eğitimlerimizin verimini artırıyoruz.

Sanat ve El İşi

Sanat, insanın dışa vurmak istediği duygu ve düşünceleri yansıtmaları için kullandığı bir diğer yöntemdir. İnsanlar, sanat aracılığıyla bastırılmış duygularını ve kendilerini ifade edemedikleri düşüncelerini yansıtma imkanı bulmuşlardır. Çocuklarımızın için de el işleri ve sanatsal aktivitelerle uğraşmak her zaman ilgilerini çekmiştir. Özel çocuklarımız da sanatı kullanarak kendilerini rahatça ifade edebilmiş, kendilerine özgür bir ortam yaratmışlardır. Maket çalışması, parmak baskı ve boyama çalışması, origami, tahta blok etkinlikleri yapılan aktivitelerin bazılarıdır.  Eğlenerek yaptıkları bu aktiviteler duyusal, duygusal, görsel ve sosyal alanlarda gelişmelerinde önemli rol oynar. Aynı zamanda ince motor, kaba motor, el- göz koordinasyonu, çifte koordinasyon, öz denetim açısından büyük ölçüde katkı sağlar.

Beden Eğitimi ve Spor Aktiviteleri

Özel çocuklarımız için beden eğitimi ve spor etkinlikleri en az bireysel dersler kadar önem arz etmektedir ve bu alanda uygulanmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda; fiziksel aktivitelerden yoksun çocuklarımızın çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin arttığı (kalp-damar hast., diyabet, obezite, kemiklerde deformasyon), dikkat eksikliği ve hiperaktivitede artış görüldüğü, stresle başa çıkmada zorluk yaşandığı tespit edilenlerden bazılarıdır. Alanında uzman öğretmenimizle hareket parkurunda yürüme, sıçrama, sürünme, tırmanma, adımlama, geri geri yürüme, çapraz yürüme; yer değiştirme hareketleri çalışmaları (koşarak engel üzerinden atlama, belirli bir mesafeyi sürünerek gitme) , denge-koordinasyon çalışmaları (denge tahtası üzerinde yönergeler),  nesne kontrolü gerektiren hareket egzersizleri gibi aktiviteler ile tüm bu olumsuz durumların önüne geçmekle kalmayıp birçok olumlu davranışı da açığa çıkarmak önceliğimizdir. 

Okul Gezisi

Özel çocuklarımızı rehabilite etmek adına düzenli olarak geziler düzenlemekteyiz, bu gezilerde özel çocuklarımızın doğayla, hayvanlarla ve sosyal yapıyla ilişki içerisinde bulunması bizim birinci önceliğimizdir. Bu gezileri yaparken amaçladığımız başlıca getiri özgüven depolamak, kendilerinin iyilikleri adına yapabileceklerinden korkmamak ve saklı kalan yeteneklerini açığa çıkarmaktır. Bu kazanımları severek sevdirerek düzenli olarak planlamaktayız.

Neurosound

Neurosound, düşük ve yüksek frekanslı sesleri işleyerek çeşitli şekillerde nöral sistemi uyaran ve bir çok bilişsel, davranışsal ve psikolojik problemlere etki etmeyi amaçlayan bir ses modülasyon sistemidir. İçeriğinde çeşitli aktivitelerle desteklenen neurosound özellikle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, kaygı, korku, takıntılar ve davranışsal problemlerde iyileştirici ve geliştirici etkiler sunmaktadır. Kurumumuzda neurosound uygulaması, psikoloğumuz tarafından öğrencimizin problemine uyarlanarak uygulanmaktadır.

Merak ettiklerinizi ve Sorulanıza cevap arıyorsanız numaranızı gönderin biz sizi arayalım.