Araştırmacılar, Otizm Spektrum Bozukluğu’nun nedenlerini belirlemek için uzun yıllardır farklı çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda  OSB’nin neden bazı çocuklarda geliştiğini anlamalarına yardımcı olmak için, araştırmalarda ailelerin ve çocukların katılımlarına gereksinim duyulmaktadır. Anne-babalar araştırmalara katılarak hem çocukları hakkında daha fazla bilgi edinme şansı yakalarlar hem de bilime büyük katkı sağlarlar. OSB’nin nedenleri hakkında her öğrenilen bilgi, OSB olan çocuklara sağlanması gereken hizmetlere ve bizlere yol gösterici olmakla birlikte, bu hizmetlerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlar.
Günümüzde OSB’nin nedenleri konusunda genellikle genetik, çevresel ve ailesel etkenlerin etkili olduğu yönünde görüşler savunulmaktadır.
Otizm spektrum bozukluğundaki genetik etkenlerle ilgili ilk kanıtlar, ikiz çocuklarla ve ailelerle yapılan çalışmalara dayanmaktadır. OSB’de genetik temeli savunan araştırmacıların görüşünü destekleyen OSB olan bireylerdeki genetik çalışmalardan;

• Tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine oranla otizm spektrum bozukluğu görülme yüzdesinin belirgin olarak yüksek olması (%90),
• Tek yumurta ikizlerinden birinde otizm spektrum bozukluğu varsa diğerinde de olma olasılığının %60-90 olması,
• Kardeşler arasında tekrarlanma riskinin %4 olarak hesaplanması gibi genetik etkenler otizm spektrum bozukluğunun nedenlerini belirlemeye dönük çalışmalarda önemli rol oynadığını gösteren bulgulardır.
Ayrıca kromozom bozukluklarının incelenmesi, OSB ve kromozom yapıları arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar ve genetik bağlantı analiz çalışmaları sonucunda otizm spektrum bozukluğuna neden olan pek çok genetik hastalık belirlenmiştir. 

Ağır metal zehirlenmeleri, mide ve bağırsak sorunlarına neden olan gluten, kazein proteinleri ve folik asit içerikli besinler ya da vitaminler, antibiyotik kullanımının artması, Omega-3 tüketiminin azalması, enfeksiyonlar gibi çevresel etkenlerden; anne ya da babanın yaşlarının çocuk sahibi olmak için ileri olması, eğitim ya da sosyo-ekonomik düzeyleri, alkol ya da madde bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar gibi ailesel etkenlerden her birinin OSB için birer risk faktörü olduğu kabul edilmektedir.
Ancak bu etmenlerin OSB ile ilişkisi olduğuna dair kesin bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır.

Folstein, S, ve Rutter, M. (1977). Infantile autism: A genetic study of 21 twin pairs. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 18,
Pehlivantürk, B., Bakkaloğlu, B., ve Ünal, F. (2003). Otistik bozukluk etyolojisi: Genetik etkenler. Çocuk ve Ruh Sağlığı
Dergisi, 10, 88-96. 
Williams, B. F., ve Williams, R. L. (2011). Effective programs for treating autism spectrum disorder: Applied behavior
analysis models. NY and London: Routledge Taylor & Francis Group.

                                                                                                                                                                                              Psk. Zehra DOĞAN

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir